Ako súťažiť

Kúp 2 ľubovoľné výrobky Mentos.

Kúp 2 ľubovoľné výrobky Mentos.

Kúp 2 ľubovoľné výrobky (cukríky alebo žuvačky) Mentos v predajni LIDL. 

Zaregistruj sa

Zaregistruj sa

TU zaregistruj účtenku.
Účtenku starostlivo uschovaj pre prípad výhry!

Vyhraj

Vyhraj

Vyhraj iPad 8!

Súťaž prebieha od 19. 7. do 1. 8. 2021. Viac informácií o súťaži nájdeš v Úplných pravidlách súťaže.


Registrovať sa

Výhry

20× Apple iPad 10.2 32 GB WiFi 2020
Hraj o skvelý Apple iPad v hodnote 369 € vr. DPH!


<h5><span style="font-size: 16px;">20× Apple iPad 10.2 32 GB WiFi 2020</span><br></h5>

Registrácia

Zaškrtnutím nižšie uvedených checkboxov súhlasím s pravidlami súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov.


Komu: VELIAM s.r.o., Česká republika, IČO: 28877683, správca. Správca je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa.


Účel spracovania: vyhodnotenie súťaže.


Doba spracovania: nevyhnutne potrebná pre vyhodnotenie súťaže, maximálne 2 mesiace po ukončení súťaže. Po uplynutí doby správca údaje zlikviduje.


Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov a právach účastníkov súťaže sú uvedené v pravidlách súťaže.


Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienečne a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

Máte problémy s odoslaním formulára? - kontaktujte nás na info@sutaze-pvm.sk

Výhercovia

Výhercovia budú vyžrebovaní po skončení súťaže.